Schuldhulp op Maat

Schuldhulp op Maat Steeds meer werknemers hebben financiële zorgen die stress en problemen veroorzaken. Ook voor u als werkgever kan dit risico’s met zich mee brengen. Om uw werknemers te ondersteunen en om deze risico’s voor u als werkgever terug te dringen biedt Rijnstad Schuldhulpverlening op Maat.

 

 

 

Wat is Rijnstad Schuldhulpverlening op Maat?

Wij bieden u als werkgever de mogelijkheid om een maatwerktraject in te zetten voor uw werknemer met financiële zorgen: resultaatgerichte hulp met een individuele aanpak, afgestemd op de persoonlijke situatie van uw werknemer.

Werkwijze

Een goed advies begint met een gedegen intake. In een individueel gesprek wordt de financiële situatie van de werknemer verkend. Onderwerpen die centraal staan:

  • oorzaak van de financiële zorgen;
  • huidige financiële situatie versus gewenste financiële situatie.

Na afloop van dit gesprek ontvangt u op hoofdlijnen (ivm de privacy van de medewerker) een terugkoppeling met een advies om de gewenste situatie te bereiken.

Mogelijkheden vervolgtraject

Aan de hand van het basisadvies bepaalt u zelf welk vervolgtraject u samen met uw werknemer inzet. De mogelijke trajecten die wij u bieden zijn: 

Beslagvrije Voet

Op een deel van het inkomen mag de deurwaarder/overheid geen beslag leggen. Dit is de zogenaamde “beslagvrije voet”.

Wanneer er sprake is van beslag op het inkomen dan berekenen wij de beslagvrije voet. Indien nodig verzoeken we om aanpassing van de door de deurwaarder gehanteerde beslagvrije voet, al dan niet met terugwerkende kracht. De deurwaarder heeft de verplichting om het reeds teveel ingehouden beslag terug te betalen. In de meeste gevallen wordt het geld dat door de deurwaarder is teruggestort, direct ingezet voor de aflossing van schulden.  Dit zorgt voor een direct resultaat.

Voorzieningencheck

Het totale inkomen van uw werknemer bestaat niet alleen uit salaris. Bijna iedereen heeft meerdere inkomensbestanddelen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, heffingskortingen en kinderopvangtoeslag. 

Onze medewerker zal uw werknemer helpen bij het aanvragen van toeslagen en voorzieningen. De ervaring leert dat hier veel winst te behalen is voor de werknemer:  niet zelden blijkt het inkomen lager te zijn dan de uitgaven omdat er geen gebruik wordt gemaakt van bepaalde regelingen en voorzieningen.

Budgetbegeleiding

Wanneer er zich bij uw werknemer financiële veranderingen hebben voorgedaan door bijvoorbeeld echtscheiding, ziekte of (gedeeltelijk) ontslag, is de kans aanwezig dat uw werknemer moeite heeft uit te komen met zijn inkomen. 

Budgetbegeleiding is erop gericht de inkomsten en uitgaven van uw werknemer op elkaar af te stemmen. Uw medewerker wordt gecoacht bij het veranderen van zijn bestedings- en/of leefpatronen. Onderwerpen die centraal staan:

  • inkomsten-uitgaven overzicht;
  • structuur aanbrengen betalingsverkeer;
  • besparingstips;
  • het aanleren van vaardigheden gericht op het voeren van een gezonde financiële huishouding;
  • advies in eventuele aflossingen aan schuldeisers (indien nodig begeleiden naar het aanvragen van een schuldregeling).

Ordenen administratie

Door financiële zorgen kan uw werknemer moeite hebben met het openen en sorteren van de post. ‘Welke papieren moet  ik bewaren’ en ‘hoe kan ik deze overzichtelijk opbergen in een map’ zijn vragen die centraal staan.

Uw werknemer leert vaardigheden waardoor hij zelfstandig een overzichtelijke administratie kan voeren. Dit maakt het voeren van een eigen financiële huishouding en het aanvragen van voorzieningen eenvoudiger waarmee nieuwe schulden voorkomen of opgelost kunnen worden. 


Contact

Heeft u vragen over medewerkers met financiële zorgen en/of wenst u aanvullende informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met u mee. 

Rijnstad
T.a.v. Schuldhulp op Maat
Postbus 222
6800 AE Arnhem

Contactpersoon:
Miriam Holland
T 06 218 90 491
E m.holland@rijnstad.nl