Persoonlijke problemen en maatschappelijk werk

Persoonlijke problemen en maatschappelijk werk Zit u niet lekker in uw vel, heeft u problemen in uw relatie of gaat het opvoeden van uw kind moeizaam? Krijgt u dit zelf niet opgelost en heeft u weinig steun in uw directe omgeving. Dan is het fijn om te praten met een maatschappelijk werker. Bijvoorbeeld als u advies of ondersteuning zoekt bij het opvoeden van uw kinderen, het oplossen van stress en spanningen, het verlies van een dierbare, problemen in uw relatie of het op orde brengen van uw huishouden.

Omgangsbemiddeling 
Een mediator helpt u en uw ex-partner om goede afspraken te maken over de omgang met uw kind of kinderen. Meer informatie 

Next step
Next step is een samenwerkingsverband tussen Iriszorg, Gemeente Arnhem en Rijnstad. Het doel van het project is om mensen die werken in de prostitutie te ondersteunen bij het vrijwillig stoppen met het prostitutiewerk. We ondersteunen bij de hulpvraag die samen met de cliënt wordt geformuleerd. Bijvoorbeeld op het gebied van financiën, dagbesteding, sociaal netwerk of huisvesting. Next Step biedt maatwerk en werkt zo mogelijk samen met betrokken hulpverlening of het sociaal netwerk van de cliënt.
Het project is kosteloos en men kan zich aanmelden via Iriszorg 088-6061880/06-54642776 of via Rijnstad 026-3127700/06-31952997.


Contact 

Sociale Wijkteams Arnhem
Bent u inwoner van de gemeente Arnhem? 
Vanaf 1 januari 2015 verloopt het maatschappelijk werk in de gemeente Arnhem via de sociaal wijkteams.

Kijk op www.wijkteamsarnhem.nl voor al jouw vragen over persoonlijke problemen.

Je kunt ook bellen met 088 - 22 60 000

 

 

Maatschappelijk werk Lingewaard 
Bent u inwoner van de gemeente Lingewaard?
Bel dan (026) 31 27 700
of mail naar aanmeldinglingewaard@rijnstad.nl
Of bezoek één van de spreekuurlocaties

Maatschappelijk werk Rheden en Rozendaal
Bent u inwoner van de gemeente Rheden en Rozendaal?
Bel dan (026) 31 27 700
of mail naar aanmeldingmw@rijnstad.nl

Ieder gebied in de gemeente Rheden en gemeente Rozendaal heeft één of meerdere algemeen maatschappelijk werkers.