Overlast- en zorgcoördinatie

De leefbaarheid en/of de veiligheid in een wijk kan beïnvloed worden door inwoners die overlast veroorzaken of die geen zorg accepteren terwijl dit wel nodig is. Meestal spelen er verschillende problemen bij deze inwoners. De OZO*-coördinator van Rijnstad pakt deze problemen aan door samen te werken met de gemeente, politie, woningbouwcorporaties en hulpverlenende instanties.

Onder het motto: één adres, één plan, één regisseur, bundelt de OZO-coördinator de krachten van samenwerkende en hulpverlenende instanties en wordt er, waar mogelijk in samenwerking met de inwoner, een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld om de overlast terug te dringen en de leefbaarheid en veiligheid in de wijken te vergroten.

De OZO-coördinator draagt zorg voor de afstemming, coördinatie en monitoring van het gezamenlijke plan van aanpak om de bovenstaande doelstelling te behalen.

*OZO: Overlast en Zorg Overleg


Voor wie?

Voor alle inwoners van Arnhem die te maken krijgen met overlast in zijn/haar omgeving. Overlast moet eerst gemeld worden aan de woningbouwvereniging, politie of andere hulpverlenende instantie. Deze organisaties doen vervolgens een melding bij de OZO-coördinator.

Waar?

De Overlast- en zorgcoördinatoren zijn actief in Arnhem: Schaarsbergen, Burgemeesterswijk/Hoogkamp, Klingelbeek, Heijenoord/Lombok, St. Marten/Sonsbeekkwartier, Klarendal, Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek, De Laar, Elden, Elderveld, Schuytgraaf, Vredenburg/Kronenburg, Rijkerswoerd, Alteveer/Cranevelt, Monnikenhuizen, Geitenkamp, Velperweg e.o., Presikhaaf - West en Oost, Malburgen - West, Malburgen - Oost (n en z), Immerloo en 't Duifje.

 

Informatie?

Cornee Bos
T 06 - 22 02 45 52
E c.bos@Rijnstad.nl

 

Meer informatie

 

Samenwerkingsverbanden 

Meldpunt Ontruimingen 
Het Meldpunt Ontruimingen is gericht op het voorkomen van huisuitzetting vanwege huurschulden. Het betreft een samenwerking tussen de corporaties Volkshuisvesting, Vivare, Portaal en VGGM (GGD), welzijnsorganisatie Rijnstad en de gemeente Arnhem.  

Activerend Beheer
Activerend Beheer betreft een vorm van financieel beheer, waarbij cliënten gedurende een jaar begeleid worden bij de financiën. Aanmelden gebeurt via de deelnemende instanties.