Omgangsbemiddeling bij scheiding

Omgangsbemiddeling bij scheiding Je bent van plan om uit elkaar te gaan als ouders. Of je leeft niet meer samen of bent gescheiden. Je vindt het belangrijk om afspraken te maken over de verzorging en opvoeding van jouw kind(eren). Soms staat ‘het niet met elkaar kunnen praten’ daarbij in de weg. Bij Rijnstad kun je terecht bij een mediator, die je helpt goede afspraken met jouw ex-partner te maken over de omgang met jouw kind of kinderen.

Bemiddelingsgesprekken met een mediator
Omgangsbemiddeling biedt ouders hulp bij het verbeteren van de onderlinge communicatie om zo tot een goede omgangsregeling te kunnen komen bij scheiding of uit elkaar gaan. Samen met een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar (mediator) worden bemiddelingsgesprekken gevoerd. Uitgangspunten zijn vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en inspanningsverplichting van alle partijen. De ouders bepalen binnen de mediation zelf de oplossing. De bemiddelaar laat hen zelf de wederzijdse, overeenkomstige belangen voor de opvoeding van hun kind ontdekken.

Voor wie is omgangsbemiddeling bedoeld?
Rijnstad biedt omgangsbemiddeling aan ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar die van plan zijn uit elkaar te gaan, gescheiden zijn of niet meer samenleven en die door moeizame communicatie problemen hebben om tot een omgangsregeling te komen.


Voorwaarden
Minstens één van beide ouders woont in Arnhem en minstens één van beiden heeft een minimuminkomen.
Een andere voorwaarde is dat er geen rechtszaken rondom de omgang lopen, tenzij de rechter verwijst naar omgangsbemiddeling en een beslissing aanhoudt.

Contact en aanmelding
Rijnstad Omgangsbemiddeling
t.a.v. Carel van Heeckeren
coördinator scheiding en omgang
Postbus 222
6800 AE Arnhem
T 026 31 27 700
E omgangsbemiddeling@rijnstad.nl