Hulp bij schulden

Bent u te laat met betalen? Lukt het niet om rond te komen? Krijgt u te maken met incassobureaus en deurwaarders? Neem dan contact op met schuldhulpverlening.

De schuldhulpverleners van Rijnstad helpen u gratis met het op orde brengen van uw financiën door:

  • het helpen maken van een budgetoverzicht en het geven van budgetadviezen;
  • het helpen aanvragen van regelingen en voorzieningen;
  • het helpen controleren van de beslagvrije voet (het deel wat overblijft om van te leven) als er al beslag op u inkomen is gelegd. Indien nodig verzoeken we om aanpassing;
  • het helpen op een rij zetten van de schulden;
  • het indien nodig en mogelijk verwijzen naar een minnelijke schuldregeling.

 

Vrijwillige budgetcoaches

De hulpverleners maken gebruik van vrijwillige budgetcoaches die u ondersteunen in het leren omgaan met de financiële administratie en het leren budgetteren.

Meer informatie

 

Budgetcheck

Wanneer iemand werkloos wordt, gaat scheiden of wanneer de partner overlijdt, krijgen inwoners te maken met een inkomensdaling. Als dit niet goed opgevangen wordt, liggen schulden op de loer. Wij bieden inwoners die te maken krijgen met een gebeurtenis met grote gevolgen voor het budgetplaatje kosteloos één of twee persoonlijke gesprekken aan via de budgetcheck. 

Meer informatie

 

'Geld kun je leren'

In opdracht van de gemeente Arnhem voert Rijnstad momenteel een pilot uit om jongeren van 18 tot en met 27 jaar die schulden hebben te helpen. Zij krijgen 4 avonden training en individuele begeleiding.  

Meer informatie

 

'Vroeg eropaf'

Incassobureaus en deurwaarders zijn voor veel mensen helaas dagelijkse realiteit. Dit willen we veranderen! Onze schuldhulpverleners gaan in het project 'Vroeg eropaf' op bezoek bij mensen die moeite hebben om hun rekeningen te betalen.

Meer informatie

 

'Weten = eten'

Gebruikers van de voedselbank krijgen een voorzieningencheck met budgetadvies aangeboden. Tijdens een huisbezoek wordt bekeken of er gebruik wordt gemaakt van alle regelingen en voorzieningen. Een aanvraag bij de voedselbank kan ook een signaal zijn van een onjuiste beslaglegging op inkomsten, verrekeningen van toeslagen of te hoge betaalafspraken met schuldeisers. Ook hierop wordt actie ondernomen. Aanmelding vindt plaats via de Voedselbank.

 

Bent u werkgever?

Wij bieden u als werkgever de mogelijkheid om een maatwerktraject in te zetten voor uw werknemer met financiële zorgen: Schuldhulp op maat. Resultaatgerichte hulp met een individuele aanpak, afgestemd op de persoonlijke situatie van uw werknemer. 

Meer informatie

 

Lidmaatschap NVVK

Rijnstad is sinds 1 oktober 2015 lid van de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Dit betekent dat Rijnstad, en in het bijzonder de afdeling schuldhulpverlening, voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen die gelden voor schuldhulpverlening.


Contact

Bent u inwoner van de gemeente Arnhem?
De aanmelding voor schuldhulpverlening verloopt via de wijkteams. Voor een intakegesprek kunt u contact opnemen met 088 - 22 60 000. De wijkteams verwijzen u zo nodig door naar de schuldhulpverleners van Rijnstad.

 

Bent u inwoner van de gemeente Lingewaard?
U kunt zich aanmelden bij het ParticipatiePunt aan de Langekerkstraat 15, Huissen.
Of bel met (026) 31 27 700
Mail kan ook: hulpverlening@rijnstad.nl

Is de gratis Budgetcheck iets voor u?